Odpowiedzi

2010-02-21T20:47:39+01:00
T=2π√(l/g)
l-długość wahadła
g - przyspieszenie ziemskie
T-okres drgań
T₂=3T₁
π, g - takie same dla obu wahadeł
2π√(l₂/g)=3*2π√(l₁/g) |:(2π)
√l₂:√g=3√l₁:√g |*√g
√l₂=3√l₁ |obie strony do kwadratu
l₂=9l₁
czyli drugie wahadło jest 9-krotnie dłuższe.
załóżmy, że pierwsze wahadło ma długość 1cm
l₂=9*1
l₂=9
czyli pierwsze wahadło ma 1 cm długości, a drugie 9.