Korzystając z śródtytułów,znajdź w Księdze Izajasza rozdział dotyczący postu.Napisz,przed czym przestrzega prorok.Jakie warunki postu wskazuje,by był on "miły Panu" ?

2 Gimnazjum,Podręcznik JESTEM Z WAMi , Wydawnistwo Wam, str.137 zadanie dodatkowe , jeśli to w czymś pomoże :DDDD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T09:00:29+01:00
Prawdziwy post (Księga Izajasza 58, 1-12)

1 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
Podnoś głos twój jak trąba!
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy!
2 Szukają Mnie dzień za dniem,
pragną poznać moje drogi,
jak naród, który kocha sprawiedliwość
i nie opuszcza Prawa swego Boga.
Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa,
pragną bliskości Boga:
3 "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?"
Otóż w dzień waszego postu
wy znajdujecie sobie zajęcie
i uciskacie wszystkich waszych robotników.
4 Otóż pościcie wśród waśni i sporów,
i wśród bicia niegodziwą pięścią.
Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
5 Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie -
czyż to nazwiesz postem
i dniem miłym Panu?
6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać;
7 dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą.
9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!"
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
a twoja ciemność stanie się południem.
11 Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości,
tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie.

PRZESTROGA:
Prorok przestrzega przed postem wśród kłótni i sporów. Wśród bicia niegodziwą pięścią.

WARUNKI:
- należy rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,
- należy dzielić swój chleb z głodnym,
- należy wprowadzić w dom biednych tułaczy,
- należy nagiego przyodziać,
- należy nie odwracać się od nikogo, szczególnie tego kto potrzebuje pomocy.

KRÓTKO MÓWIĄC należy spełniać UCZYNKI MIŁOSIERDZIA.

(niestety nie posiadam tej książki o której piszesz), pozdr :D
4 5 4