1.Jubiler stopił dwa kawałki srebra: 1,6 kg próby 875 i 2,4kg próby 800. Ile gramów czystego srebra jest w tym stopie?
2. W pewnym banku oprocentowanie kredytów wynosiło 20%, potem zmalało do 16%. O ile procent zmalało oprocentowanie kredytów?
Pomocy :)

1

Odpowiedzi

2010-02-22T11:18:44+01:00
Zadanie 2
zadanie to łatwo wyliczyć z proporcji
20% - 100%
16% - x%
x= (16×100)÷20=1600÷20=80

100%- 80%=20%
odp. Oprocentowanie kredytu zmalało o 20%.