1.Pośrodku sadzawki w kształcie kwadratu o boku 10 stóp, rośnie kwiat lilii wodnej, który wynurza się na stopę ponad powierzchnię wody. Gdy go się pochyli ku środkowi któregokolwiek brzegu skryje się pod wodę. Jak głęboka jest woda?
2. Z jeziora wychylił się o pół stopy z wieczora biały lotosu kwiat. Uderzył weń wiatr zawzięty, aż lotos ugięty ucałował o dwie stopy dalej błysk kryształowej fali.
Wodo zdradliwa, wodo chłodna, jak daleko do dna?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T00:42:57+01:00
2.Jeżeli oznaczamy głębokość jeziora jako H, to przy bezwietrznej pogodzie długość łodygi kwiatu to
H+0,5 przy wietrznej pogodzie kwiat dotyka wody 2 stopy dalej od miejsca w którym łodyga wynurza się z wody. Patrząc "w przekroju" możemy zauważyć trójkąt prostokątny gdzie przyprostokątnymi jest H i bok o długości 2 stopy a przeciwprostokątną bok długości H+0,5.
Zapisując twierdzenie Pitagorasa otrzymujemy:
h²+2²=(h+0,5)²
h²+4=h²+h+0.25
h=3,75