1. Napisz wzór strukturalny , sumaryczny i nazwe kwasu karboksylowego o 5 atomach węgla w grupie alkinowej .
2. Napisz wzór strukturalny i podaj nazwe systematyczna kwasu o wzorze C₄H₉COOH
3.Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i nazwe tego kwasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:58:39+01:00
1. Napisz wzór strukturalny , sumaryczny i nazwe kwasu karboksylowego o 5 atomach węgla w grupie alkinowej .
2. Napisz wzór strukturalny i podaj nazwe systematyczna kwasu o wzorze C₄H₉COOH
3.Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i nazwe tego kwasu.

1. C5H11COOH nazwa to kwas heksanowy

wzor polstrukturalny

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH

2.

nazwa to kwas walernianowy a systematycznie to pentanowy
CH3-CH2-CH2-CH2-COOH

3.
MC2H5OH=46g/mol=masa kwasu

12n+2n+1+45=46
14n=0
n=0

czyli to bedzie pierwszy kwas karboksylowy i jest to kwas mrówkowy HCOOH
1 5 1