Biologia, uklad drogi czasteczek mocznika


powstawiaj slowa: kanalik zbiorczy, miedniczka nerkowa, moczowod, cewka moczowa, kanalik nerkwowy..do ponizszego schematu.


krew-> torebka klebuszka nerkowego->............->..............->.........->............-> pecherz moczowy->.............

2

Odpowiedzi

2010-02-21T20:41:07+01:00
Krew-> torebka klebuszka nerkowego->...miedniczka nerkowa..->...kanalik zbiorczy.....->kanalik nerkowy......->....moczowod.....->.....cewka moczowa.......-> pecherz moczowy->.............
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:43:55+01:00
Kanalik nerkowy , kanalik zbiorczy , miedniczka nerkowa , moczowod , pecherz moczowy , cewka moczowa