1.objętosć sześcianu jest równa 64 cm sześcienne oblicz pole powierzchni
całkowitej tego sześcianu
2.obl obj . i pole powierzchni prostopadłościanu w którym krawędzie
wychodzące z tego samego wierzchołka maja dł 20 cm , 3 dm , 500 mm
3.Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego
sześciokątnego w którym krawedź podstawy jest równa 6 dm a wysokość
graniastosłupa jest równa 20 cm
4. Oblicz pole powierzchni i objetość ostrosłupa prawidłowego
czworokątnego w którym krawedz podstawy jest równa 4 cm a wysokość
ostrosłupa jest równa 10 cm
5. oblicz objętośc ostrosłupa prawidłowego trójkatnego w którym krawędź
podstawy jest równa 6 cm a wysokość ostrosłupa jest też równa 6 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T22:14:50+01:00
1.
V=64cm³
a=∛64 =4

Ppc=6a²=6*4²=96cm²

2.
wymiary:2dm x 3dm x 5dm
V=2*3*5=30dm³
Ppc=Pp+pb
Pp=2*2*3=12dm²
Pb=2*2*5+2*3*5=20+30=50dm²
pp+pb=50dm²
Ppc=50dm²

3.
V=pp*h
Pp=6*6²√3/4=54√3 dm²
pp*h=54√3*2dm=108√3dm3
v=108√3 dm³

Pp=108√3 dm²
pb=6*6*2=72dm²

ppc=108√3+72dm²

4.
v=1/3*pp*H=1/3*4²*10=53⅓cm³


5.v=1/3*pp*h
pp=6²√3/4=9√3
v=1/3*9√3*6=18√3


4. PPC

Nie mam czasu, wiec nie zrobię ci tego elegancko, ale trzeba obliczyć wysokośc boczną, wynosi ona √104 czyli 2√26. Pb wynosi 4*4*2√26= 32√26+pp=32√26+16=16(22√26+1)
Powinno być dobrze;)1 5 1