Zadanie 1.

Analiza biochemiczna pewnego organizmu wykazała, że w jego białkach znajdują się dwa aminokwasy pochodzące z innego organizmu. Dane te wskazują że badany organizm to:

1. autotrof, 2. saprofag, 3.producent, 4. konsument.

Badany organizm najlepiej charakteryzuje określenie:

a.1 i 3

b. 2 i 4

c. 1 i 4

d. tylko 4

Wyjaśnij znaczenie podanych nazw.Zadanie 2.

Jakie grupy krwi posiadają rodzice, jeżeli u potomstwa może pojawić się grupa A, B, AB, lub O. Wykonaj krzyżówkę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:52:10+01:00