Biblia
Stary Testament - Księga Hioba, Księga Koheleta, Hymn o stworzeniu świata (Genesis),Psalmy;
Nowy Testament - przypowieści, Apokalipsa św. Jana, Hymn o miłości (z listu św. Pawła do Koryntian);
określenie gatunku, rodzaju pisma (np. księga mądrościowa, prorocka itp.), problematyka (tematyka), głowne motywy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:59:29+01:00
Księga Hioba-należy do ksiąg mądrościowych dydaktycznych służących pouczeniu ludzi.Podstawą ludzkiej mądrościto fundament prawego postępowania.Mądry jest zatem ten kto boi się Bogai postępuje wedle jego woli.Hiob bogobojny i religijny czlowiek któremu Bóg odbiera majątek dzieci i zdrowie.Postawa Hioba uczy nas ze mozemy być poddawani próbie przez Boga i musimy cierpienia przyjmowaćz godnością księga Hioba uczy stosunku do człowieka cierpiącego jako blizniego.Hiob jest archetypem cierpienia.

Księga Kohaleta (eklezjasty) to księga mądrościowa zawiera zbiór ogólnychrefleksji na tematludzkiego życia przepełnionych pesymizmem, oraz przekonanie o nietrwałości świata i przemijalności wszystkiego co wydaje się człowiekowi wartościowe.
Kohalet-człowiek przemawiający na zgromadzeniu-Kaznodzieja.

Apokalipsa św. Jana -to ostatnia księga NOwego Testamentu obejmująca wizję końca świata i ostatecznego losu ludzkości.
1 1 1