Zad.1
Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:

a) różnicę liczby a oraz sumy liczby b i c,

b) sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej,

c) podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b,

d) iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę,

e) sześcian różnicy liczb a i b,

f) iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę,

g) sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych.

Zad.2

Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a) ( ¹/₂ m n z )⁴ DLA m = 2, n = -5, z = 0,2

b) ( 10 c d )³ DLA c = 0,01, d = -0,1

c) 5 m ² n ³ + 4 ( m - n) DLA m = -¹/₂, n = -1

d) 4 b ² - 2 a ² DLA a = -4, b = 3

3

Odpowiedzi

2010-02-21T20:53:37+01:00
Zad.1
a) różnicę liczby a oraz sumy liczb- b i c a-(-b+c)
b) sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej x+x-5+x-10
c) podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b 2(a²-b²)
d) iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę (x+6)*(x-6)
e) sześcian różnicy liczb a i b (a-b)³
f) iloraz różnicy liczb-3 i m przez ich sumę (-3-m):(-3+m)
g) sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych 2n+2n+1+2n+2
5 2 5
2010-02-21T20:56:54+01:00
A) b+c
b-c
b) x+(x+5) + (x+5)+5
c) 2x(a-ab+b)
d)x/6 / x-6
e) (a-b) dp potęgi 3
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:04:45+01:00
Różnicę liczby a oraz sumy liczby b i c
a-(b+c)

sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej,
x+(x-5)+(x-10)

podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b,
2(a²-b²)

iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę,
(x+6)(x-6)

sześcian różnicy liczb a i b,
(a-b)³

iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę,
-3-m /(-3+m) i -3+m≠0 m≠3

sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych.
2n+(2n+2)+(2n+4)

( ¹/₂ m n z )⁴=(1/2 2*(-5)*0,2)⁴=1
( 10 c d )³=( 10*-0,1*0,01 )³=(-0,01)³=-0,000001
5 m ² n ³ + 4 ( m - n)=5*1/4*(-1)+4*1/2=-5/4+2=3/4
4 b ² - 2 a ²=4*3²-2*(-4)²=4*9-2*16=36-32=4

38 4 38