Definiowanie funkcji w PHP:
Przygotowujesz szkielet nowego programu.
Zdefiniuj trzy funkcje:

* ADD -> która wyświetla słowo ADD
* MODIFY -> która wyświetla słowo MODIFY
* DELTE -> która wyświetla słowo DELETE

Następnie za pomocą instrukcji switch, która jest sterowana przez zmienną pobraną od użytkownika wywołaj odpowiednią funkcję.

Dodatkowo formularz i program mają znajdować się w jednym pliku o nazwie zadanie.php

1

Odpowiedzi

2010-02-22T22:38:15+01:00
Http://wklejto.pl/58409 haslo: 123456