1. Suma cyfr liczby trzycyfrowej podzielona przez 10 daje 9 Znajdź tę liczbę jeżeli cyfra setek jest o 1 mniejsza od cyfr dziesiątek.

2.Znajdź liczbę dwucyfrową, której suma cyfr wynosi 12, a po przestawieniu cyfr w tej liczbie otrzymasz liczbę o 18 większą od początkowej liczby.

3.W głosowaniu w sejmie brało udział 435 posłów.Ilu posłów głosowało przeciwko wnioskowi, jeżeli za wnioskiem głosowało o 19 więcej niż przeciw ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:02:44+01:00
2.Znajdź liczbę dwucyfrową, której suma cyfr wynosi 12, a po przestawieniu cyfr w tej liczbie otrzymasz liczbę o 18 większą od początkowej liczby.x+y=12
10y+x+18=10x+y

x+y=12
9y-9x=-18/:9

x+y=12
y-x=-2

x+y=12
-x+y=-2

2y=10
y=5

x+5=12
x=7

spr 5+7=12
75-57=18
Odp. Szukana liczba to 57


3.W głosowaniu w sejmie brało udział 435 posłów.Ilu posłów głosowało przeciwko wnioskowi, jeżeli za wnioskiem głosowało o 19 więcej niż przeciw ?
x- posłowie przeciw
435- wszyscy posłowie
x+x+19=435
2x=435-19
2x=416
x=208

208+19=227
227+208=435
Odp. Przeciwko wnioskowi głosowało 208 posłów.
2010-02-21T21:05:30+01:00
2.
10a+b<--ogólna postać liczby dwucyfrowej
10b+a<--ogólna postać liczby dwucyfrowej z przestawionymi cyframi

a+b=12
10a+b=10b+a-18

a+b=12 |*9
9a-9b=-18

9a+9b=108
9a-9b=-18
18a=90|:18

a=5
b=12-a

a=5
b=12-5

a=5
b=7

10a+b=57

ODP: Szukana liczba to 57

3.
x<--liczba posłów za
y<--liczba posłów przeciw

x+y=435
x-19=y

x+y=435
x-y=19

2x=454

x=227
y=435-227

x=227
y=208
ODP:Za głosowało 227posłów, a przeciw 208