Zadanie 1 zamien ułamki na procenty
c)7/10=
d)3/20=
e)6/25=
f)21/50=
g)5/8=
h)9/40=
zadanie 2 wyraź liczby w procentach:
a)0,24=
b)0,08=
c)0,7=
d)1,4=
e)1,15=
f)0,105=
g)2=
h)209=
zadanie 3 zamien na procenty,podajac dokładny wynik:
a)2/3=
b)5/12=
c)5/7=
d)1 2/11=
e)1 1/6=
f)5 1/9=
g)3 2/9=
h)10 1/15=
i)2 3/7=
j)7 3/21=

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T18:46:49+02:00
Zadanie 1 zamien ułamki na procenty
c)7/10=70/100=70%
d)3/20=15/100=15%
e)6/25=24/100=24%
f)21/50=42/100=42%
g)5/8=625/1000=62,5%
h)9/40=225/1000=22,5%
zadanie 2 wyraź liczby w procentach:
w tym zadaniu wystarczy przesunąć przecinek o dwa miejsca
a)0,24=24%
b)0,08=8%
c)0,7=70%
d)1,4=140%
e)1,15=115%
f)0,105=105%
g)2=200%
h)209=20900%
zadanie 3 zamien na procenty,podajac dokładny wynik:
te wyniki powstają gdy podzielisz wszystko na kalkulatorze
a)2/3=66,(6)%
b)5/12=41,(6)%
c)5/7=71,42857%
d)1 2/11=109,(09)%
e)1 1/6=183,(3)%
f)5 1/9=566,(6)%
g)3 2/9=355,(5)%
h)10 1/15=673,(3)%
i)2 3/7=328,57142%
j)7 3/21= 347,61904%
2009-10-15T18:48:36+02:00
Zad1
70%
15%
24%
42%
62,5%
22,50%
zad2
24%
8%
70%
104%
115%
200%
209%
zad3
66%
41%
71%
109%
183%
566%
355%
673%
328%
347%
2009-10-15T18:57:10+02:00
zad.3
c)70%
d)15%
e)24%
f)42%
g)12,5%
h)
zad.2
a)24%
b)8%
c)7%
d)1,4%
e)1,15%
f)105%
g)2%
h)209%