Zad.1
Napisz wzór funkcji kwadratowej jeśli wiadomo, że do jej wykresu należy punkt A(1,3) i dla argumentu 2 funkcja osiąga swoją największą wartość równą 4.

Zad.2
Liczbę osób zwiedzających wystawę n-tego dnia od momentu otwarcia opisuje wzór:
W(n)= -4n2+ 48n-24 , gdzie n e{1,2 ….,11}.
Odpowiedz na pytania:
a) W którym dniu wystawę odwiedziło najwięcej osób?
b) Ile osób odwiedziło wystawę podczas jej trwania?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T10:53:44+01:00
Zad1
dla argumentu 2 funkcja osiąga swoją największą wartość równą 4.
czyli
p=2
q=4
A=(1,3)
do wzoru y=a(x-p)^2+q wstawiamy:

3=a(1-2)^2+4
3=a+4
a=-1

y=-1(x-2)^2+4
3 2 3