Zad 1

Uzupełnij zdania wykorzystując słowa w nawiasach.

a) Ciepłe prądy morskie przemieszczają się od...............do..............szerokości geograficznych (duże,małe)

b)Powodują ......................temperatury i opadów (spadek,wzrost)
c) Wpływaja na ...........................rocznej amplitudy temperatury <zmniejszenie,zwiekszenie)

d)Zimne prądy morskie przemieszczają się od.................do............szerokości geograficznych (duże,małe)

e)Powodują ....................temperatury i opadów (spadek,wzrost)

f)Powodują powstawanie ..................................(pustynie,lasy tropikalne)

Zad 5

Przyporządkuj definicję do pojęć.
1.Zlewisko-
2.Dział wodny-
3.Dorzecze-
4.Rzeka główna-
5.system rzeczny-
6.Ustrój rzeczny-

A.Obszar z którego wody spływają do danego systemu rzecznego.
B.Rzeka główna wraz z dopływami
C.Zbiór dorzeczy których rzeki główne uchodzą do tego samego jeziora,morza lub oceanu.
D.Rytm wahań stanów wody w rzece w ciągu roku
E.Granica oddzielająca sąsiednie dorzecza
F.Rzeka która wpada bezpośrednio do morza lub jeziora

Zad.6
Rozwiąż Krzyżówkę

1.Czasowe wyłączenie wody z obiegu
2.Proces przemieszczania się wody w glebie
3.Jest najniższa w strefie okołobiegunowej
4.Zawartość soli w wodzie morskiej
5. Najczęściej jest tworzona przez wiatr
6.Prąd morski którego temperatura jest niższa niż wód otaczających
7.Prąd morski któego temperatura jest wyższa niz wód otaczającychPROSZE O SZYBKĄ ODPOWIEDZ ....;)POTRZEBUJE NA ZARAZ ;):p:
PROSZĘ,...PROSZE..PROSZE ;***dAM NAJ ;)

3

Odpowiedzi

2010-02-21T21:24:55+01:00
A) Ciepłe prądy morskie przemieszczają się od Małych do.. duzych...szerokości geograficznych
b)Powodują ..wzrost.temperatury i opadów
c) Wpływaja na ...zwiekszenie.......rocznej amplitudy temperatury
d)Zimne prądy morskie przemieszczają się od..duzych ...do...malych....szerokości geograficznych
e)Powodują ....wzrost..temperatury i opadów
f)Powodują powstawanie .......lasów tropikalnych ....


1.Zlewisko-A.Obszar z którego wody spływają do danego systemu rzecznego.
2.Dział wodny-C.Zbiór dorzeczy których rzeki główne uchodzą do tego samego jeziora,morza lub oceanu.
3.Dorzecze-Zbiór dorzeczy których rzeki główne uchodzą do tego samego jeziora,morza lub oceanu.
4.Rzeka główna-F.Rzeka która wpada bezpośrednio do morza lub jeziora
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:30:02+01:00
Zad 1

Uzupełnij zdania wykorzystując słowa w nawiasach.

a) Ciepłe prądy morskie przemieszczają się od małych do dużych szerokości geograficznych (duże,małe)

b)Powodują wzrost temperatury i opadów (spadek,wzrost)
c) Wpływaja na zmniejszenie rocznej amplitudy temperatury <zmniejszenie,zwiekszenie)

d)Zimne prądy morskie przemieszczają się od dużych do małych szerokości geograficznych (duże,małe)

e)Powodują spadek temperatury i opadów (spadek,wzrost)

f)Powodują powstawanie pustyni.(pustynie,lasy tropikalne)


Zad 5

Przyporządkuj definicję do pojęć.
1.Zlewisko-C
2.Dział wodny-E
3.Dorzecze-A
4.Rzeka główna-F
5.system rzeczny-B
6.Ustrój rzeczny-D

A.Obszar z którego wody spływają do danego systemu rzecznego.
B.Rzeka główna wraz z dopływami
C.Zbiór dorzeczy których rzeki główne uchodzą do tego samego jeziora,morza lub oceanu.
D.Rytm wahań stanów wody w rzece w ciągu roku
E.Granica oddzielająca sąsiednie dorzecza
F.Rzeka która wpada bezpośrednio do morza lub jeziora

Zad.6
Rozwiąż Krzyżówkę

1.Czasowe wyłączenie wody z obiegu(RETENCJA)
2.Proces przemieszczania się wody w glebie(tego akurat nie wiem)
3.Jest najniższa w strefie okołobiegunowej(TEMPERATURA)
4.Zawartość soli w wodzie morskiej(ZASOLENIE)
5. Najczęściej jest tworzona przez wiatr(tego też nie wiem)
6.Prąd morski którego temperatura jest niższa niż wód otaczających(ZIMNY PRĄD MORSKI)
7.Prąd morski którego temperatura jest wyższa niz wód otaczających(CIEPŁY)
(kopiowałam treśc zadań)
8 4 8
2010-02-21T21:46:15+01:00
Zad.1.
a) Ciepłe prądy morskie przemieszczają się od małych do duzych szerokości geograficznych (duże,małe)
b)Powodują wzrost temperatury i opadów (spadek,wzrost)
c) Wpływaja na zwiekszenie rocznej amplitudy temperatury <zmniejszenie,zwiekszenie)
d)Zimne prądy morskie przemieszczają się od duzych do małych szerokości geograficznych (duże,małe)
e)Powodują spadek temperatury i opadów (spadek,wzrost)
f)Powodują powstawanie lasów tropikalnych
(pustynie,lasy tropikalne)

Zad 5
1.Zlewisko-B
2.Dział wodny-C
3.Dorzecze-A
4.Rzeka główna-F
5.system rzeczny-E
6.Ustrój rzeczny-D

Zad.6.
1.Czasowe wyłączenie wody z obiegu-retencja
2.Proces przemieszczania się wody w glebie-hm dyfuzja[?]
3.Jest najniższa w strefie okołobiegunowej-temperatura
4.Zawartość soli w wodzie morskiej-zasolenie

6.Prąd morski którego temperatura jest niższa niż wód otaczających-Prądy zimne
7.Prąd morski któego temperatura jest wyższa niz wód otaczających-prądy ciepłe
3 4 3