Pod pojęciem regulacji nerwowo-hormonalnej rozumiemy funkcjonowanie organizmu w oparciu o działanie dwóch układów:.......... i .............
Jednostką budulcową i funkcjonalną jednego z nich jest ............zbudowany z długiej wypustki,czyli.............oraz licznych i krótkich.............
Układ pod względem budowy dzieli się na............... i .............
Natomiast ze względu na pełnione funkcje wyróżniamy .............. i .................
Strukturą umożliwiająca przepływ informacji pomiędzy komórkami jest ..............

2

Odpowiedzi

2010-02-21T21:53:33+01:00
Nerwowego i hormonalnego
neuron
aksonu... krotkich dendrytów
somatyczny i autonomiczny
wspołczulny i przywspółczulny
2 1 2
2010-02-21T22:01:22+01:00
Nerwowego i hormonalnego
neuron
aksonu... krotkich dendrytów
somatyczny i autonomiczny
wspołczulny i przywspółczulny
3 4 3