Task:3 Translate the following sentences, please.

1. Mój brat ma przyjaciółkę. Ona ma na imię Margaret.
2. Twój rower jest dziwny.
3. Te budynki są bardzo stare.
4. Tamte kobiety są sławnymi aktorkami.
5. Wróżka jest stworzeniem z magicznymi mocami.
6. Syrena nie ma nóg, ale ma długi ogon.
7. Motyle mają piękne kolorowe skrzydła.
8. Czy masz nową książkę?
9. Czy jej siostra ma rodzeństwo?
10. Czapka Johna jest świetna.
11.Kolekcjonuje kubki z żyrafami.
12. Nasze dzieci nie mają ciemnych włosów, one mają długie jasne włosy.
13. Izabel jest wysoką szczupłą młodą kobietą. Jest piosenkarką i ma dwójkę dzieci.
14. Babcia Sue ma duże niebieskie oczy.
15. Twoja rodzina nie ma nowoczesnego samochodu.
16. Pudło jest pełne zabawek.
17. Jego kuzyn nie ma zwierzątka.
18. To są moje zwierzęta: kot, pies i rybki. Lubię moje zwierzęta.
19. Ich papuga ma bzika na punkcie gier komputerowych.
20. Kto jest twoim najlepszym przyjacielem?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:48:18+01:00
1. My brother has got a girlfriend. Her name is Margaret.
2. Your bike is strange.
3. These buildings are very old.
4. Those wemen are very famous.
5. Fortune telles is a creature with magic powers.
6. Sirene hasn't got legs, but she has got long tail.
7. Buterflies has got beautiful and colorful wings.
8. Have you got new book?
9. Has her sister got sibling?
10. John's hat is great.
11. I collect cups with giraffes.
12. Our children haven't got dark hair, they've got long fair hair.
13. Izabel is a tall, slim, young women. She is a singer and she has got 2 kids.
14. Grandma Sue has got big blue eyes.
15. Your family haven't modern car.
16. This box is full of toys.
17. His cousin hasn't got pet.
18. These are my pets: cat, dog and fishes. I like my pets.
19. Their parrot has got a thing about computer games.
20. Who is your best friend?

bez jakiegokolwiek, beznadziejnego translatora!