Koło zamachowe o J = 100kg*m2 wykonuje obroty n=300 obr/min. Pod wpływem siły tarcia zatrzymuje się po 31,4s. Obliczyć MOMENT TARCIA.

lub

Silnik ma moc 10kW i obroty n=955/min. Na wale silnika znajduje się koło o średnicy d=0,2m. Obliczyć moment obrotowy M na wale i siłę obwodową F na kole pasowym.

Dzięki z góry xd

1

Odpowiedzi

2010-02-21T22:44:13+01:00
Witaj
1/
dane J=100kgm2, n=f=300obr/min=5obr/s, t=31,4s,
szukane M=T*r
M=Tr=Je.....e=wo/t.....wo=2pi*n
M=Tr=Jwo/t=2pi*n*J/t=2pi*[5/s]*100kgm2/31,4s=10kgm2/s2

2/
dane P=10kW, n=f=955obr/min=15,92obr/s, d=0,2m, r=d/2=0,1m,
szukane M,F
P=M*w.......w=2pi*n
P=2pi*n*M
M=P/[2pi*n]=10000W/[2*3,14*15,92]=100kgm2/s2
M=F*r
F=M/r=[100kgm2s2]/0,1m=1000N

....................pozdrawiam