Czy możliwe jest funkcjonowanie współczesnych społeczeństw bez dziedzictwa cywilizacji grecko-rzymskiej.
Odpowiedź uzasadnij i podaj konkretne przykłady.
(Odwołujące się do np. języka, literatury, filozofii, teorii prawa, architektury, urbanistyki, rzeźby, medycyny, życia codziennego)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:56:53+01:00
Uważam, że niemożliwością jest funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa bez dziedzictwa cywilizacji grecko-rzymskiej, ponieważ cywilizacja, która rozwijała się w tamtych czasach, a szczególnie grecka, była pewnego rodzaju fenomenem. Chociażby greckie miasta polis, jakbyście nie zauważyli wiele z ich administracji przejęliśmy do dzisiaj. Następnym przykładem również ważnym jest zapoczątkowanie przez greków występów teatralnych. Teraz to jedna z naszych wspaniałych rozrywek i możliwość pracy dla aktorów. A ustrój demokratyczny?? Istnieje do dziś mimo tak wielu lat i tak wielu zmian. A co by było gdyby nie filozofia?? Arystoteles, Platon, Sokrates, tak wielkie sławy, które tak wiele wniosły do naszego życia. Bez nich wciąż zadawalibyśmy pytania, lub co gorsza nie zadawalibyśmy żadnych pytań i wtedy nie mielibyśmy pytań na dręczące nas odpowiedzi. Tak więc zastanówcie się jeszcze raz poważnie, czy aby na pewno dzisiejsza cywilizacja byłaby w ogóle w stanie istnieć bez osiągnięć starożytnych greków i Rzymian??

Pozdrowionka i miłego rozpatrywania ;)
2010-02-21T21:58:11+01:00
Współczesne społeczeństwa w dużej mierze opierają się na wynalazkach i osiągnięciach cywilizacji Grecko-rzymskich. Wartym podkreślenia jest fakt, że oba te światy były ze sobą swoisto połączone, choć to Rzym częściej wzorował się na Grecji. To Grecja stworzyła podwaliny pod antyczny świat rzymski, który rozpadł się w 496r.
Zacząć można od literatury i wiary. Religia grecka to religia politeistyczna, która za najwyższego Boga i władcę wszystkich bóstw uważała Zeusa - odpowiednikiem w Rzymie był Jowisz. Rzymianie tworzyli religię, wzorując się na Grekach. Rozwinięta polityka grecka- Akropol, pierwsze zalążki demokracji Ateńskiej, to wszystko zapożyczają obywatele świata rzymskiego - tworząc republikański system ustrojowy. Przysięga Hipokratesa którą do dziś wypowiadają mianowani na lekarze, powstała w Grecji. (min. Nie szkodź). Rzeźba w obu światach opiera się na uwidocznieniu piękna ludzkiego ciała, miarowość postury ciała, wyliczenie proporcji.