W czasie pobytu w Londynie kupiłaś odtwarzać płyt CD po promocyjnej cenie. Niestety po kilku dniach odtwarzacz przestał działać. Postanowiłaś napisać list do menedżera sklepu.
-określ cel listu i okoliczności zakupu odtwarzacza.
-napisz, jak długo działał i co się z nim stało
-zapewnij, że defekt nie powstał z twojej winy i że nie próbowałaś naprawić odtwarzacza
-sprecyzuj, jakiej rekompensaty oczekujesz i wyraź nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy.

2

Odpowiedzi

2010-02-22T12:07:08+01:00
Dear sir or Madam,

I would like to express my strong dissatisfaction with my CD player which i bought in your shop on Green Street, in London.
I bought it few days ago during my trip to London. It worked perfect. The music sounded brilliant and the battery worked for a long time.
Unfortunatelly, it stoped work good. I can't turn it on. The screen isn't show anything. I do not know what it is. I am sure is not my fault. I do not try to repair this CD player. I sent it to your shop.
My CD player has a guarantee.
I hope,you will give me a new CD player.
I am looking forward to hearing from you.
Yours faithfully,
XYZ
3 4 3
2010-02-22T14:56:31+01:00
Dear Sir or Madam,

On 3 November I bought at the state CD player.
Unfortunately, after 8 days stopped working when I listened to the music player was lying on his desk and suddenly something in it zabrzęczało and withdraws.
In no case tried to fix it, I immediately decided to write to
State lists.
Expects from the state refund to the bank account or send a second copy.

W dniu 3 listopada kupiłam u państwa odtwarzacz płyt CD.
Niestety po 8 dniach przestał działać, kiedy słuchałam muzyki odtwarzacz leżał na biurku i nagle coś w nim zabrzęczało i się wyłączył.
W żadnym wypadku nie próbowałam go naprawić, od razu postanowiłam napisać do
państwa list.
Oczekuje od państwa zwrot pieniędzy na konto bankowe, lub wysłanie drugiego egzemplarza.
2 1 2