Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T22:15:57+01:00
1. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną liczbę opracowanych tras rowerowych.

2. Opracowana trasa powinna zawierać dokładny opis. Dodatkowym atutem będzie mapka z zaznaczoną trasą (technika wykonania mapki jest dowolna). W przypadku mapy google można przysłać jedynie kod do niej. Mapkę można również przysłać w formie zdjęcia o rozmiarach 1800x1200 pikseli.

3.Opracowaną trasę można uatrakcyjnić fotografiami (rozmiar 1800x1600pikseli) i krótkimi filmikami przedstawiającymi przebieg trasy i ciekawe miejsca, przez które trasa przebiega.

4. Zgłoszone na Konkurs trasy rowerowe muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: nazwa trasy, województwo, w którym znajduje się trasa, miejsca na trasie oraz nazwę lub godło autora.

4. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do opracowanej trasy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych
c) trasy nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym zastrzeżenie to nie obejmuje prywatnych publikacji zgłaszającego, w tym internetowych.
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych tras w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

6. Nadesłane trasy rowerowe przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.