Odpowiedzi

2010-02-22T04:09:24+01:00
Witam

C2H5OH........+..........3 O2----------->2CO2..........+..............3H2O
...46g.....................67,2dm3
...69g.......................x
---------------------------------
x = 69g*67,2dm3/46g = 100,8dm3 O2.

Ponieważ dla powietrza stosunek objętościowy N2 : O2 = 4 : 1 czyli objętość
powietrza jest 5x większa niż tlenu.
Zatem objętość powietrza będzie 5*100,8dm3 = 504dm3.

..................pozdrawiam