Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T22:46:44+01:00
BaCl2 * nH2O

56.15% ---- 137 g [masa molowa baru]
100% ------- x

x=243.99g

MBaCl2 = 208g

244g-208g = 36g
36g/18= 2

BaCl2*2H2O
12 3 12
2010-02-21T23:06:15+01:00
Witam
100g chlorku baru zawiera 56,15g Ba = 56,15g/137,33g/mol = 0,41mola Ba
oraz 43,85g chloru = 43,85g/35,45g/mol chloru atomowego Cl = 1,24mola Cl.
Stosunek molowy Ba : Cl = 1 : 3, co sugeruje wzór BaCl3 niespotykany
w przyrodzie. Zatem wyniki analizy są błędne.

...................pozdrawiam
3 1 3