Odpowiedzi

2011-10-28T12:38:06+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zakładam, że w reakcji użyto 6,5g Zn
M Zn=65u
1) Zn + 2HCl ---->ZnCl2 + H2
65g Zn ----- 22,4dm3 H2
6,5g Zn ---- xdm3 H2
x = 2,24dm3 H2

2) Zn + H2SO4 ---->ZnSO4 + H2
65g Zn ----- 22,4dm3 H2
6,5g Zn ---- xdm3 H2
x = 2,24dm3 H2

3) 3Zn + 2H3PO4 ----> Zn3(PO4)2 + 3H2
195g Zn ----- 67,2dm3 H2
6,5g Zn ------ xdm3 H2
x = 2,24dm3 H2

Wydzieli się jednakowa ilość wodoru.

2 1 2