Zad 1
W pewnej klasie liczba chłopców jest równa 80% liczby dziewcząt.Jakim procentem liczby chłopców jest liczba dziewcząt?

zad.2 W ciągu 3 dni rowerzysta przejechał 100 km . Drugiego dnia przejechał o 8 km mniej niż pierwszego, a trzeciego dnia przejechał 7\8 drogi przebytej w drugim dniu. Ile km rowerzysta przejechał każdego dnia?

zad.3
Łukasz Piotrek i kamil maja razem 64 lata . Przed 4 laty Piotrek był 3 razy młodszy od Łukasza i 3 razy starszy od Kamila. ile lat ma każdy z nich obecnie.

zad.4
Ile gramów srebra próby 0,940 i ile gramów srebra próby 0.,800 należy stopić aby otrzymać 100 gram srebra próby 0,870?

1

Odpowiedzi

2010-02-22T09:31:08+01:00
Zad.1
120%
zad.2
Pierwszy dzień 100 km
Drugi dzień 92 km
Trzeci dzień 80,5 km
zad3.
Kamil ma 8lat
Piotrek ma 16 lat
Łukasz ma 40 lat
zad 4
Należy stopić po 50 gram każdego stopu.