Zadanie 1.

Zapisz za pomocą symboli i wzorów sumarycznych równania następujących reakcji:

a. 1 cząsteczka butenu + 1 cząsteczka wody à

b. 1 cząsteczka butynu + 1 cząsteczka wodoru à

c. 1 cząsteczka acetylenu + 2 cząsteczki chlorowodoru à

d. 1 cząsteczka acetylenu + 1 cząsteczka bromu àZadanie 2.

W każdym z niżej podanych zbiorów jeden z elementów nie pasuje ze względów chemicznych do pozostałych elementów tego zbioru. Wskaż ten element i podaj przyczyny jego odrębności od zbioru:

a. CO2, K2O, SO2, SO3, NO2, P4O10.

b. ołów, cyna, magnez, fosfor, węgiel, siarka.

c. N2, O2, H2, CO2, Ar.

d. brąz, mleko, proszek do prania z systemem TAED, woda wodociągowa, wapno palone, skała granitowa.

e. magnez, miedź, siarka, glin, cynk, żelazo.

f. kwaśnienie mleka, rdzewienie żelaza, parowanie wody, spalanie węgla, oddychanie, gnicie liści.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T10:58:39+01:00
Zadanie1.a)C2H8+H2O=C4H9OH b)C6H6+H2=C4H8 c)C2H2+2HCL=C2H2CL2 d)C2H2+BR2=C2H2BR2 zadanie2. a)K2O to tlenek zasadowy b)magnez natomiast posiada tylko jedna wartość c)Ar jest to gaz szlachetny d)wapno palone to związek chemiczny e)siarka jest niemetalem f)parowanie wody nazywamy zjawiskiem fizycznym