1. Znamy podział ciał na przewodniki i izolatory. Wyjaśnij, dlaczego przewodniki przewodzą prąd elektryczny,
a izolatory go nie przewodzą.
2. Często słyszymy określenie, Ŝe prąd elektryczny jest to uporządkowany ruch elektronów. Jednak to stwierdzenie
jest nieścisłe lub wręcz błędne. Wyjaśnij, dlaczego.
3. Przewodnik, przez który przepłynął prąd elektryczny, ogrzewa się. Wyjaśnij mechanizm tego zjawiska.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T23:16:29+01:00
1. Przewodniki mają nośniki prądu - swobodne elektrony oderwane od jader atomowych które pod wpływem siły elektromotorycznej poruszają się od wyższego potencjału do niższego natomiast izolatory mają elektrony przywiązane do jader atomowych i nie odrywają się od nich pod wpływem siły elektromotorycznej.

4 3 4