21. Opór suchej skóry człowieka wynosi 100k(omega) a mokrej 5k(omega). Bezpieczne napięcie dla suchej skóry 70V, dla mokrej 3,5V. Oblicz natężenie prądu przepływającego w obu przypadkach przez skórę człowieka.

22. Elektryczny boiler o mocy 5000W pracuje dziennie przez 4 godz. Jaki jest koszt zużycia energii elektrycznej w ciagu 30 dni. 1kW = 0,42 zł.

23. Jaką sprawność ma grzałka elektryczna, za pomocą której zagotowano wodę 0.5 l w czasie 4 min? Temp. początkowa wody wynosila 20 stopni Celcjusza. Moc grzałki 750W. Ciepło właściwe wody 4200J/kgK

24. Ilu ameprowy bezpiecznik należałoby zastosować w domu, aby wymenione urządzenia mogły pracować równoczeście: pralka 2200W, kuchenka 2000W, odkurzacz 1600W, 3 żarówki ( 60W, 60W, 100W), telewizor 100W

25. W jakim czasie prąd płynący przez żelazko o mocy 1300W wykona pracę 26MJ.


dZiękuje;*
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T00:08:45+01:00
21.
Wartości natężenia prądu obliczymy korzystając z prawa Ohma:
U = I×R
po przekształceniu:
I = U/R

dla skóry suchej:
I₁ = U₁/R₁ = 70V/100kΩ = 0,0007A = 0,7mA
dla skóry mokrej:
I₂ = U₂/R₂ = 3,5V/5kΩ = 0,0007A = 0,7mA

22.
Obliczmy dzienną pracę jaką wykona bojler:
W = P×t = 5000W×4h = 20000Wh = 20kWh
Dzienny koszt wynosi:
20kWh × 0,42zł/kWh = 8,4zł

Zatem w ciągu 30 dni zapłacimy:
30×8,4zł = 252zł

23.
Wodę należało ogrzać o 80⁰C, zatem różnica temperatur wynosi: ΔT = 80⁰C = 80K
1l wody ma masę około 1kg, zatem 0,5l wody ma masę około m=0,5kg

Obliczmy ciepło jakie należało dostarczyć do wody w celu jej ogrzania.
Q = m × cw × ΔT = 0,5kg × 4200J/kgK × 80K = 168000J

Obliczmy pracę jaką wykonała grzałka:
W = P × t = 750W × 4min = 750W × 240s = 180000J

Sprawność grzałki wynosi:
n = Q/W = 168000J / 180000J = 0,93 = 93%

24.
Obliczmy jaki prąd będzie płynął, gdy włączymy wszystkie te urządzenia, zakładając, że napięcie w sieci wynosi 230V.
P = I×U
I = P/U
Suma mocy wynosi:
P = 2200W + 2000W + 1600W + 60W + 60W + 100W + 100W = 6120W
Zatem prąd jaki popłynie wynosi:
I = 6120W/230V = 26,6A

Zatem należy użyć bezpiecznika o amperażu powyżej 26,6A.

25.
Praca to iloczyn mocy i czasu.
W = P×t
Szukany czas wynosi:
t = W/P = 26MJ/1300W = 26 000 000J/1300W = 20 000s ≈ 5,5h