Odpowiedz na pytania i przetłumacz (wg. tych pytan musze odpowiadac na lekcji) WAZNE!!!! NA DZIS
1. How often do you learn things by heart ?
2. Have you ever played truant ?
3. Do you always hand in your homework on time?
4. What do you do to pass a test well ?
5. What subjects are you good at ?
6. Do you usually try to do your best at school ?
7. Do you feel that you have made a lot of progress at school recently ?
8. Do you want to get into university in the future ?

2

Odpowiedzi

2010-02-21T23:36:17+01:00
1.How often do you learn things by heart ?
1.jak często poznajesz żeczy przez serce
1.Very often
2. Have you ever played truant ?
2. czy kiedyś grałaś na trąbce
2.I did not play not
3.Do you always hand in your homework on time?
3. czy zawsze swoją prace domową wreczasz w pore
3.So always
4.What do you do to pass a test well ?
4.czy dobrze napisałaś test próbny
4.So well goods
5.What subjects are you good at ?
5. w jakim przedmiocie jestes dobry/a
5.I am good in polish
6.Do you usually try to do your best at school
6.czy starasz się w szkole
6.I try (look) so
7.Do you feel that you have made a lot of progress at school recently ?
7. czy miałaś jakieś sukcesy w szkole niedawno
7.I did not have not
8.It for you want get into university in the future?
8. to dla ciebie ta nauka przyda ci się w przyszłej szkole
8.I have apprehended it so
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T23:36:49+01:00
1. Jak często uczysz się rzeczy na pamięć?
I learn things by heart only when I have to.
Uczę się rzeczy na pamięć tylko, kiedy muszę.
2. Czy kiedykolwiek wagarowałaś?
I have never played truant.
Nigdy nie wagarowałam. (? - :D)
3. Czy zawsze oddajesz swoje zadania domowe na czas?
I usually hand in my homework on time.
Zazwyczaj oddaję swoje zadanie domowe na czas.
4. Co robisz, aby dostać dobrą ocenę z testu?
In order to pass a test well, I study very hard.
Bardzo ciężko na to pracuję (uczę się).
5. Które przedmioty idą ci najlepiej?
I'm good at English, Maths and Music.
Jestem dobra z angielskiego, matematyki oraz muzyki.
6. Czy zazwyczaj starasz się dać z siebie wszystko w szkole?
Yes, of course I do.
Oczywiście, że tak.
7. Czy uważasz, że ostatnio zrobiłaś jakieś postępy w szkole?
No, unfortunately I don't.
Nie, niestety nie.
8. Czy w przyszłości zamierzasz dostać się na uniwersytet?
Yes, I do. If I work hard, I'll get into university.
Tak. Jeżeli będę ciężko pracować, z pewnością dostanę się na uniwersytet.