1. Oblicz natęzenie prądu w obwodzie zawierającym źródła napięcia o sile elektromotorycznej 12 V i oporze
wewnętrznym 2 W oraz odbiornik o oporze 22 W . Jakie napięcie wskaze woltomierz podłączony do zacisków
odbiornika?
2. Do źródła o sile elektromotorycznej 60 V i oporze wewnętrznym 4 W podłączono odbiornik o oporze 26 W .
Oblicz natęzenie prądu w obwodzie i napięcie na odbiorniku.

2

Odpowiedzi

2010-02-21T23:44:06+01:00
1. E=12V
Rw=2Ω
R=22Ω
I=?
Ur=?
I=E/(R+Rw)=12V/(2Ω+22Ω)=12V/24Ω=0,5A
Ur=I*R=0,5A*22Ω=11V
2. E=60V
Rw=4Ω
R=26Ω
I=?
Ur=?
I=E/(R+Rw)=60V/(4Ω+26Ω)=60V/30Ω=2A
Ur=I*R=2A*26Ω=52V
2010-02-21T23:51:56+01:00
Witam
1/
dane E=12V, Rw=2 om, Rz=22 om,
szukane I, Uz
I=E/[Rw+Rz]=12V/24 om=0,5A

Uz=I*Rz=0,5A*22 om=11V

2/
dane E=60V, Rw=4 om, Rz=26 om
szukane i, Uz
I=E/[Rw+Rz]=60V/30 om=2A
Uz=I*Rz=2A*26 om=52V

...................pozdrawiam