Prosze o pomoc w rozwiazaniu zadan w free albo w turbo Pascalu

1.Iloczyn dwoch liczb naturalnych (wartosci liczb sa zadane w programie,wyswietla sie komunikat informujacy o wyniku)
2.Pieciokrotne wyswietlenie na monitorze wyrazu ''gwiazdka'' (zmienna string), a nastepnie komunikatu ,,Już wkrótce''
3.Obliczenie wartosci wyrazenia : 4*a-2*b+c (wczytujemy liczby na zadanie, wyswietla sie komunikat informujacy o wyniku;zmienne typu real,wynik w postaci wynik:4:2
4.Obliczenie pola kwadratu(wczytujemy liczby dodatnie na zadanie,wyswietla sie komunikat informujacy o wyniku).
5.Znalezienie sposrod 8 wczytanych liczb,tych ktore sa podzielne przez 5 (wczytujemy liczby na zadanie,wyswietla sie komunikat o ich ilosci)

Z gory dzieki ;)

Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T18:04:33+01:00
Ad.1

Program iloczyn;
uses CRT;
var
a,b: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj 1wsza liczbe:');
readln(a);
Writeln('Podaj 2ga liczbe:');
readln(b);
Writeln;
Writeln('Iloczyn podanych liczb wynosi: ',a*b);
readln;
end.

Ad.2

Program iloczyn;
uses CRT;
var
i: integer;
napis:string;
begin
Clrscr;
for i := 1 to 5 do
Writeln('Gwiazdka');
Writeln;
Writeln('Juz wkrotce!');
readln;
end.

Ad.3

Program iloczyn;
uses CRT;
var
a,b,c,wynik: real;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj a:');
readln(a);
Writeln('Podaj b:');
readln(b);
Writeln('Podaj c:');
readln(c);
Writeln;
wynik := 4*a-2*b+c;
Writeln('Wartosc wyrazenia wynosi: ',wynik:4:2);
readln;
end.

Ad.4

Program iloczyn;
uses CRT;
var
a,b: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj bok A:');
readln(a);
Writeln('Podaj bok B:');
readln(b);
Writeln;
Writeln('Pole kwadratu o bokach A i B wynosi: ',a*b);
readln;
end.

Ad.5

Program bal;
uses CRT;
var
i,j: integer;
liczba: array[1..8] of integer;
begin
Clrscr;
for i := 1 to 8 do begin
Writeln('Podaj ',i,' liczbe: ');
readln(liczba[i]);
writeln;
end;
writeln;
for i := 1 to 8 do begin
if liczba[i] mod 5 = 0 then
begin
write(liczba[i],', ');
j := j +1;
end;
end;
Writeln('Liczb podzielnych przez 5 jest: ',j);
readln;
end.Po mojemu powinno pasować, w razie jakiś reklamacji napisz na PM to poprawie co jest źle.
2 5 2