Odpowiedzi

2010-02-22T13:50:25+01:00

12/(1-9X²)=(1-3x)/(1+3x)+(1+3x)/(3x-1) |:9x²
12=3x-9x²+3x+9x²
12=6x |:6
x=2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:45:14+01:00
12/(1-9X²)=(1-3x)/(1+3x)+(1+3x)/(3x-1)
Założenia: x ≠ ⅓ oraz x ≠ - ⅓, bo mianowniki muszą być różne od zera.

12/[(1-3x)(1+3x)] = (1-3x)/(1+3x)-(1+3x)/(1-3x)
Mnożę obustronnie przez: (1-3x)(1+3x) ≠ 0
12 = (1-3x)² - (1+3x)²
12 = 1 - 6x + 9x² - 1 - 6x - 9x²
12x = -12
x = -1 i nie jest sprzeczne z początkowym założeniem x ≠ ±⅓

Spr.
L = 12/(1-9*1)= 12 / (-8) = -3/2
P= (1+3)/(1-3) + (1-3)/(-3-1) = -2 + 1/2 = -3/2
L=P

Odp. x=-1

PS. Trochę za szybko rozwiązał zadanie mój poprzednik, ale gdyby zrobił sprawdzenie, to sam by stwierdził pomyłkę...