Kiedy i w jakich warunkach powstała hydrosfera? Wymień elementy hydrosfery.
2. Wyjaśnij na czym polega krążenie wody w przyrodzie oraz nazwij procesy hydrologiczne zachodzące w jego trakcie.
3. Jakie typy mórz występują na Ziemi? Podaj po trzy przykłady wyróżnionych typów mórz.

2

Odpowiedzi

2010-02-22T11:38:57+01:00
Ad3.
-Przybrzeżne:
Morze Japońskie
Morze Ochockie
Morze Beringa
-Otwarte:Morze Arabskie
Morze Północne
Zatoka Gwinejska
Zatoka Biskajska
Cieśnina Davisa
Kanał Mozambicki

-Międzywyspowe
(girlandowe):Morze Jawajskie
Morze Celebes
Morze Banda
Morze Sulu


-Śródziemne :
-Międzykontynentalne: Morze Śródziemne
Morze Czerwone
Morze Czarne


-Wewnątrzkontynentalne
(wewnętrzne)
(śródkontynentalne):Morze Bałtyckie
Morze Białe
Zatoka Hudsona
Zatoka Perska


2010-02-22T11:46:13+01:00
Ad.3
Wyróżniamy 3 typy mórz:
- przybrzeżne- oddzielone są od oceanu dużymi wyspami, półwyspami, np. Morze Norweskie, M. Arabskie, M. Ochockie
- śródziemne- łączą się one z wodami oceanicznymi przez cieśniny; otoczone są ze wszystkich stron lądami, np. M. Bałtyckie, M. Czerwone, M. Śródziemne
- międzywyspowe- od otwartych wód oceanicznych oddzielają je wyspy i archipelagi, np. M. Banda, M. Celebes, M. Jonajskie.

Ad.1
Elementy hydrosfery:
- oceany, morza, wody podziemne, wody glebowe, lodowce, wieloletnia zmarzlina, jeziora, bagna, rzeki, organizmy żywe i para wodna w atmosferze.

Hydrosfera powstała najprawdopodobniej na skutek wydzielenia się z płaszcza Ziemi lub skroplenia się pary wodnej, zawartej w atmosferze.

Ad.2
Krążenie wody w przyrodzie to ciągłe jej przemieszczanie pomiędzy atmosferą, hydrosferą i litosferą. Ruch ten odbywa się pod wpływem siły grawitacji i energii słonecznej. Krążenie wody określa się tez jako cykl hydrologiczny. Procesami hydrologicznymi zachodzącymi w trakcie krążenia wody to:
- parowanie
-kondensacja
- opad.