Witam i proszę o ratunek

Przeprowadzono reakcję zgodnie z powyższym równaniem
Zn+H2SO4 →ZnSO4+H2
Odpowiedz na następujące pytania:
1)Jakie objawy towarzyszą reakcji
2)Jak przebiega wymiana energii między układem reagentów a otoczeniem
3)Jak zmienia się szybkość tej reakcji przy użyciu 5% roztworu
4)Co sądzisz o odwracalności tej reakcji przebiegającej w otwartej próbówce
5)co trzeba zrobić aby stan reagentów w próbówce mógł być opisany następującym równaniem:
Zn+H2SO4 →←ZnSO4+H2

Pozdrawiam
Rycho

1

Odpowiedzi

2012-07-31T13:52:07+02:00

Zn + H₂SO₄ ⇒ ZnSO₄ + H₂

 

1)Jakie objawy towarzyszą reakcji:

Następuję wydzielenie się pęcherzyków gazu a po zbliżeniu zapalonej zapałki usłyszymy charakterystyczny huk. Probówka z roztworem ogrzała się.


2)Jak przebiega wymiana energii między układem reagentów a otoczeniem:

Układ reagentów oddaje energię do otoczenia - hest to reakcja egzoenergetyczna.


3)Jak zmienia się szybkość tej reakcji przy użyciu 5% roztworu:

Szybkość reakcji zmaleje.


4)Co sądzisz o odwracalności tej reakcji przebiegającej w otwartej próbówce:

Reakcja w otwartej probówce jest nieodwracalna.


5)co trzeba zrobić aby stan reagentów w próbówce mógł być opisany następującym równaniem Zn + H₂SO₄ ⇔ ZnSO₄ + H₂ :

 

Należy odizolować probówkę od otoczenia - musi powstać układ zamknięty aby żaden z reagentów nie przedostał się do otoczenia. Trzeba także maksymalnie zminimalizować utratę ciepła.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)