Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T15:12:23+01:00
Uses crt;
var a,b:integer;
begin
write('Podaj liczbe 1 :');readln(a);
write('Podaj liczbe 2 :');readln(b);
writeln('Suma podanych liczb wynosi : ',a+b);
readln;
end.