Zadanie .
przetłumaczyć na polski i ułożyć. Proszę to pilne.
zad.1.
Write the questions in the past simple and use one of the words from the box.

/why / what / who / where / when / how /.

{Przykład}
you / buy that shirt?
Where did you buy that shirt?
In a local clathes shop.

1.you / get a ticket for the concert?
..........................................
I unsed the Internet.

2. you / see the film?
.....................................
A week ago.

3. joe / shout at you?
...................................
Because he was angry with me.

4.you / see in Rome?
............................... .
All the famous places.

5. you / find her addres?
....................................... .
On a piece of paper.

6. you / tell?
...................................... .

2

Odpowiedzi

2010-02-22T10:45:42+01:00
1. How did you get a ticket for the concert?
I used the Internet.
2. When did you see the film?
A week ago.
3. Why did Joe shout at you?
Because he was angry with me.
4. What did you see in Rome?
All the famous places.
5. Where did you find her address?
On a piece of paper.
6. Nie ma podanej odpowiedzi, więc nie mogę napisać pytania.

1. Jak zdobyłaś bilet na koncert?
Użyłam internetu.
2. Kiedy widziałaś ten film?
Tydzień temu.
3. Dlaczego Joe na ciebie nakrzyczał?
Był na mnie zły
4. Co widziałaś w Rzymie?
Wszystkie sławne miejsca.
5. Gdzie znalazłaś jej adres?
Na kartce papieru.
1 1 1
2010-02-22T10:51:23+01:00

1.you / get a ticket for the concert?
Were did get a ticket fof the concert?
I unsed the Internet.

2. you / see the film?
When did you see the film?
A week ago.

3. joe / shout at you?
Why did shout at you?
Because he was angry with me.


4.you / see in Rome?
Who did you see in Rome?
All the famous places.

5. you / find her addres?
What did find her addres?
On a piece of paper.

6. you / tell?
How did you tell?
2 1 2