1) samochód ślisga się po oblodzonej jezdni.Dlaczego zwiększenie ładunku pozwala ruszyć z miejsca.
2)Chłopiec jest przyciągany przez Ziemię z silą o wartości 400N.Wymień cechy siły z jaką zgodnie z III zasadą dynamiki chłopiec przyciąga Ziemię.
3)Dlaczego na wrotkach można poruszać się szybciej niż pieszo.
4)Jadąc samochodem stwierdzamy że szybkosciomierz pokazuje przez cały czas 80km/h. Co możesz powiedzieć o działających silach.
5)szybkość motorówki o masie 1000kg w czasie 20 sek wzrasta od 0 do 72km/h.Oblicz wartość sily wypadkowej nadającej motorówce przyspieszenie
prosze o pomoc w rozwiązaniu dziękuje z góry

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T13:58:39+01:00
1) Wartość tarcia zależy od wartości siły przyciskającej ciało do podłoża. żwiększenie siły tarcia spowoduje ruch samochodu.

2)Chłopiec przyciaga Ziemię siłą o wartości 400N, tym samym kierunkuu, przeciwnym zwrocie, i innym punkcie przyłożenia, te siły nie równoważa się

3)ponieważ współczynnik tarcia kinetycznego jest mniejszy od współczynnika tarcia statycznego, cyli siła tarcia podczas jazdy na rolkach jest mniejsza niż podczas poruszania się pieszo

4)zgodnie z 1 zasadą dynamiki Newtona siły działajace na ciało wzajemnie się równoważa i ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

5)na początku musimy obliczyć przyspieszenie tego ciała
a=V/t
V=72km/h=20m/s
t=20s
a=(20m/s)/(20s)=1m/s^2
a teraz zgodnie z 2 zasadą dynamiki
F=m*a=1000kg*1m/s^2=1000N