Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T11:58:16+01:00
I. Rozwijanie samorządności:

1. Opracowywanie planu pracy

2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej

3. Prowadzenie strony w Internecie.

4. Wybory uzupełniające

5. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.

6. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem .

7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

8. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

9. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych podsumowujących pracę szkoły w pierwszym i drugim semestrze.

10. Systematyczne spotkania – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.

11. Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.

12. Pełnienie dyżurów przed spotkaniami z rodzicami gimnazjalistów i przyszłych gimnazjalistów, prezentacja działalności szkoły.

II. Akcje charytatywne

1. Wspomaganie fundacji „Szkoło pomóż i TY””.

2. „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórka paczek świątecznych celem przekazania ich potrzebującym z okolicznych wsi.

3. Wspomaganie akcji „Rówieśnicy – rówieśnikom” .

4. Zbieranie pieniędzy w lokalnych akcjach na rzecz potrzebujących dzieci.

5. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

6. Organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt.

III. Udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

IV. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

1. Korzystanie z imprez i zajęć organizowanych przez kluby osiedlowe „Na Pięterku” i „W Klocku”, przez miasto, różne instytucje.

2. Dyskoteka andrzejkowa.

3. Zabawa karnawałowa.

5. Połowinki klas drugich.

6. Pierwszy dzień wiosny.

7. Dyskoteki szkolne.

V. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:

1. Najzabawniejsza kartka walentynkowa.

3. Najpiękniejszy walentynkowy wiersz.

4. Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik .

5. „Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy wiersz.

VI. Obchody rocznic narodowych:

1. Uroczystości upamiętniających wydarzenia z 17 września – Dzień Sybiraka.

2. Święto Niepodległości.

3. Rocznicy wyzwolenia Koszalina.

4. Rocznicy zbrodni w Katyniu (16 IV).

5. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

6. Rocznicy zakończenia II wojny światowej.