Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T12:19:58+01:00
RAZEM - przysłówek, nieodmienne

Z- przyimek, nieodmienne

MARKIEM - rzecz. narzędnik , l.poj, rodz. męs. | odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje[męski,żeński, itd. ]

I - spójnik, nieodmienne

JANKIEM - rzecz. narzędnik , l.poj, rodz. męs. | odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje

ODBYŁEM - czas. czas przeszły, str. czynna, tryb orzekający, 1os. l, poj, r. męs. |odmienia się przez: czasy, strony, tryby, osoby, liczby [poj. mn], rodzaje[tylko w czasie przeszłym]

PRZEJAŻDŻKĘ - rzecz, biernik, l.poj, r. żeński | odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje

STATKIEM - rzecz. narzędnik, l.poj, r. męski | odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje

Z przyimek, nieodmienne

BIEGIEM rzecz, narzędnik, l.poj, r. męs. | odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje

WISŁY rzecz. dopełniacz, l.poj, r.żeński | odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje
2010-02-22T12:19:59+01:00
Razem przysłowek nieodmienne
z przyimek nieod.
Markiem rzeczownik przypadki, liczby
i spójnik nieod.
Jankiem rzeczownik
odbylem czasonik osoby, liczby
przejazdzke rzeczownik
statkiem rzeczownik
z przyimek
biegiem rzeczownik
Wisly -||-
1 1 1