Odpowiedzi

2010-02-22T12:01:14+01:00
A = 5 cm
b = 12 cm
a,b - długości cięciw
c - średnica okręgu
c² = a² + b² = 5² + 12² = 25 + 144 = 169 = 13²
c = 13 cm
2r = c = 13 cm
r = 13 cm : 2 = 6,5 cm
P = π r² = π (6,5)² = 42,25 π
P = 42,25 π cm² ≈ 132,7 cm²
Odp.:Pole koła ograniczonego tym okręgiem jest równe 42,25 π cm².