Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1=72 km/h. Po upływie jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który jechał ze stałą szybkością v2=90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia samochodu dogoni o motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T13:05:32+01:00
Dane:
v1=72 km/h
v2=90km/h
60 min. = 1h
Szukane:
t=?
s=?

s=V₁*t=V₂*(t-1h)
V₁*t=V₂*(t-1h)
V₁*t=V₂*t-1h*V₂
V₁*t-V₂*t=-1h*V₂
t*(V₁-V₂)=-1h*V₂
t=(-1h*V₂)/(V₁-V₂)
t=5h

teraz obliczamy drogę
v=s/t
s=v*t s₁=72km/h*5h= 360 km.
s₂=90km/h*5h= 36okm.

Odp. Motocykl dogoni samochód po 5h od jego wyruszenia, pokonają 360km do tego momentu.