1.Co to jest fotosynteza ?
2.Równanie fotosyntezy
3.Czynniki konieczne do fotosyntezy i ich intensywność
4.Co to są cheterotrofy ?
5.Jak dzielą się cheterotrofy ?
6.Co to są saprobionty i jak je dzielimy?

8.Przelicz atomy węgla(C), wodoru(H), tlenu(O) w tej reakcj, tak aby było tyle samo po lewej i prawej stronie.
C6H12O6 + O2 ----> CO2 + H2O

tylko przy 8 mają być małe te cyfry ;d

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-25T17:05:01+02:00
1.
Fotosynteza, proces syntezy prostych związków organicznych (węglowodanów) z dwutlenku węgla i wody przebiegający dzięki wykorzystaniu energii świetlnej pochłanianej przez barwniki asymilacyjne.
cykl, który zachodzi w stromie chloroplastu, jest to etap fotosyntezy niezależny od światła. Jego celem jest wyprodukowanie glukozy przez zredukowanie CO2. Energii do reakcji chemicznej dostarcza ATP wytworzony w pierwszym etapie fotosyntezy

2.
C6 H12 O6 ------->6CO2 + 6H2O
Nad strzałką jest energia .

3.
Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy to :
a) światło
b) dwutlenek węgla
c ) woda
d) temperatura ( najbardziej optymalna 20-30 stopni C )
e) sole mineralne

4.
HETEROTROFY - organizmy odżywiające się cudzożywnie. Nie potrafią wyprodukować materii organicznej z nieorganicznej i muszą ją pobierać ze środowiska. Do heterotrofów należy większość bakterii, grzyby, zwierzęta i nieliczne rośliny.

5.
Ze względu na źródła pokarmu wyróżniamy: holozoiki (roślinożercy, mięsożercy, wszystkożercy), pasożyty, saprobionty i symbionty.

6.
Saprobionty, saproby, organizmy żyjące w środowiskach zawierających rozkładające się szczątki roślin i zwierząt, np. w ściółce leśnej, glebie i mule. Saprobiontami są głównie roztocza i mikrokonsumenci.

8.
C₆H₁₂O₆ + 6O₂ ----> 6CO₂ + 6H₂O
myślę że pomogłam
licze na naj
3 3 3