Proton i jądro helu(składające się z dwóch protonów i dwóch neutronów)poruszają się w polu elektrostatycznym,między dwoma punktami A i B,między którymi panuje napięcie U.
a)Nad którą z cząstek pole wykonuje większą pracę?Ile razy?
b)Która z cząstek uzyska większa szybkość?Zakładamy,że w chwili początkowej obie cząstki spoczywały?
c)Która z cząstek uzyska pęd o większej wartości?
d)Jak wiesz,siła działająca na ciało naładowane umieszczone w polu elektrostatycznym jest tym większa,im większy jest ładunek tego ciała.Dokładne badania pokazują,że jest to zależność wprost proporcjonalna.Tak więc na dodatnie jądro helu działa siła o dwukrotnie większej wartości w porównaniu z siłą działającą na proton.Która z cząstek porusza się w przyspieszeniem o większej wartości?
e)Która z cząstek w krótszym czasie przebywa odległość między punktami A i B?

1

Odpowiedzi

2009-10-15T21:21:35+02:00
A) nad jadrem helu, 2 razy
b)proton
c)hel
d)proton
e)proton
3 1 3