Cosinus kąta,jaki przekątna ściany bocznej sześcianu tworzy z przekątną tego sześcianu jest równy:
a)√3/3
b)√2/3
c)√6/3
d)√6/6
zad2
Prostokąt o bokach długości 2 i 4 obrócono dookoła jego dłuższego boku.Objętość otrzymanego walca jest równa?
zad3
Wykaż,że iloraz ciągu geometrycznego o początkowych wyrazach:4-2√3, 1/2+√3, 1-√3/2 jest liczbą wymierną.
zad4
rozwiąż równanie:
4x⁴-x²/x²+4 =0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T13:53:40+01:00
1) B
2) V = pi rkwadrat* h
r=2 h=2
v=8 pi
3) a2=a1 * q
1/2 +pierwiastek z 3 = ( 4-2pierw. z 3)q
1/2 + pier. z 3/4-2pier. z 3 =q
(1/2 +pierw. z 3 ) (4+2pierw. z 3)/(4-2pierw. z 3)(4+2pierw. z 3) =9
g= 8+5pierw. z 3/4 =q
2 + 5pierw. z 3/4 = g
4) dziedzina : x należy do R
x kwadrat (4xkw. - 1)/xkw. +4 = 0
xkw. (2x - 1 ) (2x+1) ( xkw. +4)=0odp. x=0 lub x=1/2 lub x=-1/2
3 2 3