Odległość układu słonecznego od centrum galaktyki wynosi około 25 tysiecy lat świetlnych.
Układ słoneczny uczestniczy w ruchu obrotowym glakatyki poruszając się po orbicie kołowej z szybkością 220m/s
Ile czasu trwa pełny obieg tej orbity?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T13:51:44+01:00
Dane:
V=220[m/s];
R=25000[lat świetlnych],musisz to zamienić na [m];
Wzór:
V=(2*Pi*R)/T;
T=(2*Pi*R)/V;
Jednostka:
[T]=[m/(m/s)]=[s];postaramy się jakoś to obliczyć;
Najpierw wyznaczmy odległość 1[rok świetlny];
365[dni]=365*24[h]=8760[h]*3600=3,15*10(7)[s];c=350000000[m/s];
3,15*10(7)*3,5*10(8)=11,025*10(15)[m]=1,1*10(16)[m];
Mnożymy to przez 25000;
R=1,1*10(16)*2,5*10(4)=2,75*10(20)[m];
Podstawiamy do wzoru;
T=(2*3,14*2,75*10(20))/220;
T=(17,27*10(20))/2,2*10(2);
T=1,7*10(21)/2,2*10(2);
T=0,8*10(19);
T=8*10(18)[s],przeliczmy to na lata;1[rok] - 3,15*10(7)[s];
T=8*10(18)/3,15*10(7)=2,5*10(11)[lat];
T=250000000000[lat].
5 2 5