Odpowiedzi

2010-02-22T13:36:41+01:00
Zamarzanie wody jest to przejście wody z postaci ciekłej w ciało stałe, pod wpływem niskiej temperatury
56 4 56
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T13:37:32+01:00
Jest to inaczej lód ;p

Proces zamarzania wody zachodzi w temperaturze 0 °C przy ciśnieniu atmosferycznym wynoszącym 101 325 Pa. Przy obniżaniu się temperatury gęstość wody nie wzrasta. Maksimum jej gęstości występuje przy 4 °C, następnie nieco maleje. Przy zamarzaniu gęstość wody maleje o 10 procent. Dzięki temu lód pływa. Zbiorniki wodne zamarzają w związku z tym od powierzchni w dół.

Lód jest kryształem dwójłomnym, jednak jego współczynniki załamania różnią się niewiele: wynoszą no=1,309 i ne=1,313 dla długość fali około 590 nm.

16 2 16
2010-02-22T13:39:54+01:00
Zamarzanie wody jest to proces polegający na obniżeniu temperatury wody poniżej 0°C. Wówczas następuje zmana z postaci ciekłej na ciało stałe.
38 4 38