Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T14:00:25+01:00
Elektrownia jądrowa pozwala częściowo zastąpić nieodnawialne źródła energii takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.


Wady energetyki jądrowej to:
1. Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego.
2. Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów.
3. W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego.
Natomiast do niewątpliwych korzyści czerpanych z reaktora atomowego zaliczymy to, że:
1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko.
2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów.
3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania.
4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych.
5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania.
1 5 1