Odpowiedzi

2010-02-22T15:00:36+01:00
Historia zbawienia

Biblia, to księga nad księgami zawierająca Boże Objawienie. Biblia powstała według Bożego planu zbawienia. Zaś historia tego planu, którą czytamy w Piśmie Świętym to Historia Zbawienia.

Dlaczego Pismo Święte opisuje nam Historię Zbawienia? Tak więc Biblia opisuje nam historię ludzkości od stworzenia świata do drugiego przyjścia Chrystusa w dniu paruzji. Pismo poucza nas, że człowiek nie jest zdany tylko na siebie czy na jakiś pechowy przypadek. Przeciwnie, według Pisma Świętego nasze życie jest w rękach Boga. Od Niego właśnie wszystko zależy, a Jego jedynym marzeniem jest doprowadzić nas do szczęścia i radości, którym jest zbawienie. Bóg ciągle pomaga nam zdobyć życie wieczne. Miłość Boża ujawnia się w różnych formach, które ujawniają się w naszej historii od stworzenia świata aż po drugie przyjście Chrystusa. Tworzą one historię naszego zbawienia. Księgi Starego Testamentu opisują szczegółowo różne sposoby działania Boga, by nas zbawić, aż do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Nowy Testament, a tak naprawdę cztery Ewangelie, opisują działalność Jezusa, Jego nauczanie, cuda, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie w celu zbawienia ludzkości. Listy Apostolskie wyjaśniają bardziej szczegółowo znaczenie tych wydarzeń i przybliżają naukę Jezusa. Dzieje Apostolskie przedstawiają kolejny etap historii zbawienia, w którym my żyjemy. Jest nim działalność zmartwychwstałego Chrystusa przez swego Ducha w Kościele. Ta działalność będzie trwała aż do końca świata.
Historia Zbawienia objawia się w pewnych wydarzeniach, w których uczestniczył Izrael (na przykład: w Egipcie, przymierze na Synaju, wędrówka do Ziemi Obiecanej, niewola babilońska). W Nowym Testamencie takimi wydarzeniami są: narodzenie Chrystusa, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, zmartwychwstanie lub powstanie Kościoła. Wymienione powyżej przykłady wydarzeń miały miejsce w tym samym czasie, czyli czasie zbawienia.
1 5 1