Zadanie1
Sad ma kształt prostokąta o bokach 25m i 30 m.Połowę zajmują jabłonie ¾ grusze a reszta to śliwy.Oblicz na ilu m² powierzchni sadu rosną śliwy.

Zadanie2
Działka ma kształt prostokąta którego szerokość wynosi 24m a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono ⅘ działki. Pozostała część to pasieka. Ile m²działki zajmuje pasieka?

Zadanie3
Oblicz pole trapezu o podstawach
a=2,5
b=7
h=3⅓


1

Odpowiedzi

2010-02-23T11:21:55+01:00
Zadanie 2
a = 24 m
b = 2·24 m = 48 m
P = a · b = 24 m·48 m = 1152 m2
80% z 1152 m2 = 0,8 · 1152 m2 = 921,4 m2
1152 m2 - 921,4 m2 = 230,4 m2
Odpowiedź: Na pasiekę przeznaczono 230,4 m2 działki.

Zadanie 3
P= 1/2*h*(a+b)= 1/2*3⅓*(2,5+7)= 1 całość i 2/3*9,5=1 całość i 35/60
1 5 1