1. Uporządkuj liczby rosnąco: ⅓ 1⅖ ¹/₇ 1¾ ⅝ ⁴/₉

2. Oblicz:
a) ¼-¹/₈+⁵/₆=?
b) ⁴/₉-⅙+⁵/₁₂=?
c) ²/₇+½-¹⁰/₂₈=?
d) 2⅔-1⁹/₁₂+3¹⁰/₁₅=?
e) 5½-2⅔+3⅜=?
f) ¹⁷/₄-2¹/₁₀+⁴²/₄₀=?
3. Oblicz:

a) ⅘×½=?
b) ⅗×¹⁰/₁₇׳⁴/₃₉=?
c) ½×3⅓=?
d) 3¾×1⅗=?

4. Oblicz:
a) ⅞÷⅘=?
b) ⁵/₁₂÷¹/₉=?
c) 2½÷³/₇=?
d) 4⅜÷1⅗=?

Proszę o szybie odpowiedzi! ;*** Z góry wam za wszystko dziękuje i jak zwykle daje naj! ;))).

2

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-22T15:01:08+01:00
1. Uporządkuj liczby rosnąco:
⅓ = ¹⁴⁰/₄₂₀
1⅖ = ⁷/₅ = ¹⁴⁰/₁₀₀
¹/₇ = ¹⁴⁰/₉₈₀
1¾ = ⁷/₄ = ¹⁴⁰/₈₀
⅝ = ¹⁴⁰/₂₂₄
⁴/₉ = ¹⁴⁰/₃₁₅
Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.
¹/₇ < ⅓ < ⁴/₉ < ⅝ < 1⅖ < 1¾

2. Oblicz:
a) ¼ - ¹/₈ + ⁵/₆ = ⁶/₂₄ - ³/₂₄ + ²⁰/₂₄ = ²³/₂₄

b) ⁴/₉ - ⅙ + ⁵/₁₂ = ¹⁶/₃₆ - ⁶/₃₆ + ¹⁵/₃₆ = ²⁵/₃₆

c) ²/₇ + ½ - ¹⁰/₂₈ = ⁴/₁₄ + ⁷/₁₄ - ⁵/₁₄ = ⁶/₁₄ = ³/₇

d) 2⅔ - 1⁹/₁₂ + 3¹⁰/₁₅ = ⁸/₃ - ²¹/₁₂ + ⁵⁵/₁₅ = ¹⁶⁰/₆₀ - ¹⁰⁵/₆₀ + ²²⁰/₆₀ = ²⁷⁵/₆₀ = 4³⁵/₆₀ = 4⁷/₁₅

e) 5½ - 2⅔ + 3⅜ = ¹¹/₂ - ⁸/₃ + ²⁷/₈ = ¹³²/₂₄ - ⁶⁴/₂₄ + ⁸¹/₂₄ = ¹⁴⁹/₂₄ = 6⁵/₂₄

f) ¹⁷/₄ - 2¹/₁₀ + ⁴²/₄₀ = ¹⁷/₄ - ²¹/₁₀ + ⁴²/₄₀ = ⁸⁵/₂₀ - ⁴²/₂₀ + ²¹/₂₀ = ⁶⁴/₂₀ = 3⁴/₂₀ = 3⅕

3. Oblicz:
a) ⅘ × ½ = ⅖

b) ⅗ ×¹⁰/₁₇ × ³⁴/₃₉ = ⁴/₁₃

c) ½ × 3⅓ = ½ × ¹⁰/₃ = ⁵/₃ = 1⅔

d) 3¾ × 1⅗ = ¹⁵₄ × ⁸/₅ = 6

4. Oblicz:
a) ⅞ ÷ ⅘ = ⅞ × ⁵/₄ = ³⁵/₃₂ = 1³/₃₂

b) ⁵/₁₂÷ ¹/₉ = ⁵/₁₂ × ⁹/₁ = ¹⁵/₄ = 3¾

c) 2½ ÷ ³/₇ = ⁵/₂ × ⁷/₃ = ³⁵/₆ = 5⅚

d) 4⅜ ÷ 1⅗ = ³⁵/₈ ÷ ⁸/₅ = ³⁵/₈ × ⁵/₈ = ¹⁷⁵/₆₄ = 2⁴⁴/₆₄ = 2¹¹₁₆
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:53:08+01:00
Zad. 1
¹/₇ ⅓ ⁴/₉ ⅝ 1⅖ 1¾

Zad. 2
a) ¼ - ¹/₈ + ⁵/₆ = ⁶/₂₄ - ³/₂₄ + ²⁰/₂₄ = ²³/₂₄

b) ⁴/₉ - ⅙ + ⁵/₁₂ = ¹⁶/₃₆ - ⁶/₃₆ + ¹⁵/₃₆ = ²⁵/₃₆

c) ²/₇ + ½ - ¹⁰/₂₈ = ⁴/₁₄ + ⁷/₁₄ - ⁵/₁₄ = ⁶/₁₄ = ³/₇

d) 2⅔ - 1⁹/₁₂ + 3¹⁰/₁₅ = ⁸/₃ - ²¹/₁₂ + ⁵⁵/₁₅ = ¹⁶⁰/₆₀ - ¹⁰⁵/₆₀ + ²²⁰/₆₀ = ²⁷⁵/₆₀ = 4³⁵/₆₀ = 4⁷/₁₅

e) 5½ - 2⅔ + 3⅜ = ¹¹/₂ - ⁸/₃ + ²⁷/₈ = ¹³²/₂₄ - ⁶⁴/₂₄ + ⁸¹/₂₄ = ¹⁴⁹/₂₄ = 6⁵/₂₄

f) ¹⁷/₄ - 2¹/₁₀ + ⁴²/₄₀ = ¹⁷/₄ - ²¹/₁₀ + ⁴²/₄₀ = ⁸⁵/₂₀ - ⁴²/₂₀ + ²¹/₂₀ = ⁶⁴/₂₀ = 3⁴/₂₀ = 3⅕

3. Oblicz:
a) ⅘ × ½ = ⅖
b) ⅗ ×¹⁰/₁₇ × ³⁴/₃₉ = ⁴/₁₃
c) ½ × 3⅓ = ½ × ¹⁰/₃ = ⁵/₃ = 1⅔
d) 3¾ × 1⅗ = ¹⁵₄ × ⁸/₅ = 6

4. Oblicz:
a) ⅞ ÷ ⅘ = ⅞ × ⁵/₄ = ³⁵/₃₂ = 1³/₃₂
b) ⁵/₁₂÷ ¹/₉ = ⁵/₁₂ × ⁹/₁ = ¹⁵/₄ = 3¾
c) 2½ ÷ ³/₇ = ⁵/₂ × ⁷/₃ = ³⁵/₆ = 5⅚
d) 4⅜ ÷ 1⅗ = ³⁵/₈ ÷ ⁸/₅ = ³⁵/₈ × ⁵/₈ = ¹⁷⁵/₆₄ = 2⁴⁴/₆₄ = 2¹¹₁₆